Rökning & löpning

 Klicka här för att lyckas med LCHF!

Källa: Runners world nr 10 nov 07

Du kanske tycker att en sån här artikel inte behövs. Löpare röker väl inte? Det fattar ju var och en att om man tränar och tar hand om sig, så gör man ju inte det mest korkade av allt, att röka.


Svaret är att löpare visst röker. En del av oss har helt enkelt inte hunnit sluta, och andra – ja, vi röker för att människans förmåga till självbedrägeri är enorm. Vi tar en cigg då och då på en fest och kallar det glatt ”att kalaspuffa” – så känns det mindre självdestruktivt. Man kanske inte skulle kalla oss för rökare men om man lägger ihop alla cigg vi drar i oss på en månad så blir det fler än vi vill veta.
Kort sagt: du tränar. Och du röker. Rökning är motsatsen till löpning, kan man säga. Medan löpningen förbättrar nästan varje system i hela kroppen, gör rökningen tvärt om. Den skadar i princip hela dig. Det beror på att cigaretternas många gifter hamnar i blodet och förs ut överallt. Det spelar ingen roll att vi kallar det för cigariller, cigarrer eller snus. Det är samma skit.

 

Vilka är gifterna?

 • Arsenik: finns i råttgift.
 • Metan: används i raketbränsle.
 • Ammoniak: finns i fönsterputs.
 • Kadmium: finns i batterier.
 • Kolmonoxid: finns i bilavgaser.
 • Formaldehyd: används för att balsamera kroppar.
 • Butan: tändvätska
 • Vätecyanid: används i gaskammare.

Och så giftet nikotin förstås, som gör att du vill ha mer av gifterna. Mängderna är små men tillräckliga för att göra skada. Låt oss för tillfället strunta i de långsiktiga konsekvenserna (hjärt-kärlsjukdomar, leukemi, cancer, lunginflammation, grå starr, impotens…) som du ändå har förträngt. Vad händer på kort sikt, någon månad? Mycket.


Rökningen skadar snabbt din förmåga att springa fort. Orsaken är att röken direkt skadar syreomsättningsförmågan i varje steg: Lungor, hjärta, blod och celler får sämre förutsättningar. Immunförsvaret sätts ner vilket gör dig oftare sjuk. Dessutom ökar skaderiskerna och kroppens förmåga att bygga muskler.

 1. Konditionen Rökningen minskar syretagningsförmågan direkt genom att lungorna skadas av röken. Varje halsbloss dödar några av lungsäckarnas så kallade alveoler. Alveolerna tar emot luften och för över syret till blodet. När de väl skadats så växer de inte tillbaka, skadan är permanent. Alveolerna kan bli slappa, förtjockade och inflammerade. Det kan sluta med kronisk bronkit.
 2. Man känner sig avspänd av att röka men det sitter bara i hjärnan. Kroppen stressas svårt och blir spänd. Nikotinet gör så att blodådrorna dra ihop sig. Rökning ökar ganska direkt nivåerna av kortisol och aldosteron vilket indirekt leder till högre blodtryck. Hjärtat får jobba hårdare och blodet får det svårare att ta sig fram till musklerna med syre. Du får jobba hårdare för samma effekt. Om du slutar att röka så sjunker blodtrycket inom 24 timmar.
 3. Tobaksröken innehåller den kvävande gasen kolmonoxid. Kolmonoxiden binder sig lättare till dem röda blodkropparna än vad syret gör. Förmågan att transportera syre sätts ner med 10-15% . Konditionen försämras och det tar 8-12 timmar för  all kolmonoxid att försvinna från blodet.
 1. Skador. Ett par amerikanska studier från amerikanska armén visar att rökningen ökar risken för skador i senor och leder. Skaderisken ökar lika mycket som att vara otränad. Skadeuppehållen blir också längre – kanske för att nikotinet stör nervsignalerna till muskulaturen, vilket gör det lättare att trampa fel, men säkert vet man inte än. Och när skadan är skedd så läker det långsammare.
 2. Immunförsvaret sätts ner vilket gör dig lättare förkyld och oftast längre än en icke-rökare.
 3. Du får infektioner lättare. Ett sår blir mer sannolikt inflammerat än hos en icke-rökare. Eftersom rökningen sätter ner funktionen så mycket i kroppen så drabbas rökaren lättare av andra sjukdomar och återhämtar sig sämre.
 4. Mindre känt är att rökningen påverkar kroppens förmåga att omvandla kolhydrater till musklernas bränsle, glykogen. Rökningen ökar utsöndringen av kortisol, vilket minskar upplagring av glykogen. Av samma orsak försämras muskeltillväxten efter styrketräning.

Det betyder att en rökare i genomsnitt har färre träningsdagar per år än icke-rökare och får mindre effekt av träningen. Kort sagt: att träna och röka är som att köra bil med handbromsen på.